ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

FAQ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਹੈ.ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ?

ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਛੋਟਾ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੇਪ ਲਈ, MOQ ਹੈ.ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਔਸਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1-2 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।